pcb产品
· 首 页 > 产品中心
2011-7-21 6:54:15
硬板(高TG) 14层 FR4 High TG170 无铅喷
2011-7-21 7:23:44
16层硬板 FR4 Hoz 沉金
2011-9-16 17:31:15
16层 FR4 Hoz 沉金 0.040″
2011-9-18 6:04:49
16 层 FR4 Hoz 0.100″ 沉金
2011-9-18 6:11:19
6 层 FR4 1oz 0.063″ 沉金+金手指
2011-9-18 6:20:45
4 层 FR4 1oz 0.047″ OSP 4/4mil 8mil
2011-9-18 6:28:07
18 层 FR4 Hoz 0.100″ ENIG 4/4mil 4mil(
2011-9-18 6:35:07
18 层 FR4 1oz 0.110″ 沉银
2011-9-18 6:51:51
16 层硬板(盲埋孔) FR4 Hoz 0.094″ 沉
2013-6-21 15:59:50
8层 硬板 FR4 Tg170 1oz 0.063″ 有铅喷锡
2013-6-21 16:04:10
2层 硬板 FR4 2oz 0.078″ 沉金 最小线
2013-6-21 16:09:43
4层 硬板(碳油板) FR4 1 OZ 0.062″ 最小
2013-6-24 14:54:18
6层 FR4 High TG150 1oz 0.040″ LF HASL
2013-6-24 15:21:27
12 层 ISOLA 370HR 1oz 0.063″ 沉金 最小
2013-6-24 15:50:20
4层 FR4 1oz 0.063″ ENIG 最小线宽/线隙
2013-6-24 16:03:14
8层 FR4 2oz 0.063″ 沉金+金手指 最小线
2013-7-10 15:05:03
4层 FR4 1oz 0.079″ ENIG
2013-7-10 15:24:21
2层 罗杰斯板材 1oz 0.062″ ENIG
2013-7-10 15:33:13
12层 FR4 TG170 1oz 0.062″ 无铅喷锡